Rudimenty

Co to są

Rudimenty?

Od łacińskiego słowa rudimentum – tzn. zaczątek, początek, rudimenty oznaczają elementy, początki, podstawy. Jest to podstawowa figura rytmiczna wykonywana na perkusji.

W latach osiemdziesiątych amerykańskie towarzystwo perkusyjne Percussive Arts Society (P.A.S) ogłosiło listę 40 rudimentów. Zostały one ujęte w czterech kategoriach: Rolls, Diddles, Flams i Drag Rudiments.