Mała akademia muzyki

Mała akademia muzyki

ZAPRASZAMY NA KONCERTY I AUDYCJE UMUZYKALNIAJĄCE

  • audycje odbywają się w przedszkolach i szkołach w trakcie trwania roku szkolnego
  • poznajemy podstawowe epoki w muzyce i gatunki muzyczne
  • słuchacze mają możliwość zapoznania się z instrumentami prezentowanymi w trakcie audycji
  • w czasie spotkania przewidzianych jest wiele wykonań „na żywo” utworów muzycznych co bardzo podnosi atrakcyjność audycji

Realizując program niezbędnej edukacji muzycznej dzieci i młodzieży mamy przyjemność zaprosić na cykl audycji muzycznych pod nazwą MAŁA AKADEMIA MUZYKI. 

Wychodząc z założenia, że tylko nieznane jest niezrozumiałe, chcielibyśmy przybliżyć słuchaczom podstawowe pojęcia muzyczne poparte wykonaniami utworów pochodzących z różnych epok i reprezentujących różne style muzyczne. 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe.

Mała Akademia Muzyki powstała w 2009 roku. Pomysłodawcą jest Bartosz Rokosz – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, czynny muzyk – perkusista. Celem działalności jest edukacja i rozwijanie zainteresowań muzycznych. Oferta kierowana jest przede wszystkim do dzieci, ale także osób dorosłych.