Nuty i pauzy

Nuty i pauzy

Co to jest nuta i co to jest pauza?

By wyjaśnić te dwa pojęcia sięgnąłem do Słowniczka Muzycznego autorstwa Jerzego Habeli:

nuta (z łac. nota) — znak graficzny w piśmie nutowym, określający wysokość dźwięku (zależnie od jego położenia na pięciolinii) oraz jego wartość rytmiczną (zależnie od kształtu).

pauza (łac. pausa, z gr. pausis = zaprzestanie, przerwa) – znak graficzny określający długość trwania przerwy między wykonywaniem następujących po sobie dźwięków utworu.

Powyższe definicje uprościłem w stosunku do oryginału, tak by dla osób początkujących było jak najmniej wątpliwości.

wartość rytmiczna – względna długość czasu trwania dźwięku lub pauzy w zależności od podziału metrycznego i tempa.

W grze na zestawie perkusyjnym mniej istotne są wysokości poszczególnych dźwięków, gdyż jest to instrument o nie określonej wysokości dźwięku. Wprawdzie bębny i talerze są zróżnicowane brzmieniowo, jednak nie przypisuje im się konkretnych dźwięków. Dla przykładu, na fortepianie każdy klawisz odpowiada za dźwięk o określonej wysokości: c, d, e, f itd. W przypadku bębnów i talerzy skupiamy się raczej ogólnie na różnicach w wysokości brzmienia. Wynikiem tego, czasami można spotkać zapis nutowy na perkusję, który nie korzysta ze standardowej pięciolini.

Poniższe diagramy przedstawiają podstawowe wartości rytmiczne nut i odpowiadające im pauzy.