REGULAMIN ZAJĘĆ

 1. Zapisy

  a) zapisy na uczestnictwo w zajęciach, odbywają się przez cały rok i są przyjmowane mailowo Wyślij wiadomość lub pod numerem telefonu +48601842010


  b) lekcje kierowane są do dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży oraz dorosłych.

   

 2. Organizacja zajęć

  a) organizatorem zajęć jest Bartosz Rokosz,


  b) wszelkie zapytania, uwagi i propozycje należy zgłaszać mailowo  
  Wyślij wiadomość lub pod numerem telefonu +48601842010,

  c) każdej nowej osobie, zainteresowanej podjęciem nauki gry na perkusji, przysługuje pierwsza lekcja gratis,

  d) lekcje odbywają się w stałych terminach (wybrany dzień i godzina), ustalonych z każdym uczniem. Nie dotyczy pojedynczych lekcji/konsultacji mających charakter nieregularny,

  e) zajęcia odbywają się w budynku DomExpo Opole, mieszczącym się przy ulicy Kępskiej 8, II piętro,

  f) prowadzimy także zajęcia on-line, za pośrednictwem internetu, z wykorzystaniem komunikatora Zoom,

  g) w wyjątkowych sytuacjach, jest możliwość dojazdu na lekcje do ucznia, taka forma wymaga indywidualnych ustaleń.

   

 3. Płatności

  a) opłata jest pobierana za 4 zajęcia „z góry” i wynosi:

  – 4 lekcje trwające 30 min – 240 zł
  – 4 lekcje trwające 45 min – 320 zł
  – 4 lekcje trwające 60 min – 380 zł


  b) w przypadku osób zainteresowanych wykupieniem pojedynczej lekcji, istnieje możliwość wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości:

  – 1 lekcja trwająca 30 min – 70 zł
  – 1 lekcja trwająca 45 min – 90 zł
  – 1 lekcja trwająca 60 min – 105 zł

  c) wpłatę należy uiścić przed lekcją przelewem na wskazane konto bankowe: 50109021380000000142511197

   

 4. Zasady odwoływania lub przekładania zajęć

   

  a) ze względu na różne sytuacje losowe takie jak choroba, czy trudne do przewidzenia zdarzenia, jest możliwość odwołania lekcji, a także przeniesienia zajęć na inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem z zastrzeżeniem pkt. b)

  b) KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ NALEŻY ZGŁASZAĆ NAJPÓŹNIEJ 1 DZIEŃ PRZED TERMINEM LEKCJI! Jeżeli nie zostanie spełniony ten warunek, odpłatność za lekcję nie zostanie zaliczona na poczet kolejnej lekcji, tylko zostanie rozliczona w taki sam sposób, jakby lekcja się odbyła. Nieobecność należy zgłaszać mailowo Wyślij wiadomość  lub telefonicznie/sms’owo na nr +48601842010

   

 5. Karta podarunkowa

  a) istnieje możliwość dokonania przedpłaty na odbycie lekcji (np. jako prezent dla bliskiej osoby) w ramach tzw. Karty Podarunkowej, która ma ważność 3 miesiące od daty jej opłacenia.

Regulamin obowiązuje w okresie 01.09. 2022 r. do 31.08.2023 r.